ชั้น 17 โซน B1 พื้นที่ 125 ตร.ม.

ชั้น 17 โซน B1 พื้นที่ 125 ตร.ม.