ชั้น 15 โซน A2 พื้นที่ 135 ตร.ม

ชั้น 15 โซน A2 พื้นที่ 135 ตร.ม