Author: nuttasitk (nuttasitk )

Home / nuttasitk
บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567
เรื่อง
กรกฎาคม 9, 2024กรกฎาคม 15, 2024

บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
เรื่อง
กรกฎาคม 9, 2024กรกฎาคม 9, 2024

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7

เรื่อง
มิถุนายน 7, 2021มิถุนายน 11, 2021

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7