บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567

บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7

KPN Tower ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

KPN Tower ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

          คุณกิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้ช่วยผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เค...

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น L และชั้น 7