ชั้น 14 โซน A1,2 พื้นที่ 257.6 ตร.ม

ชั้น 14 โซน A1,2 พื้นที่ 257.6 ตร.ม