ชั้น 12 โซน C พื้นที่ 345 ตร.ม

ชั้น 12 โซน C พื้นที่ 345 ตร.ม