ชั้น 24 พื้นที่ 453.4 ตร.ม

ชั้น 24 พื้นที่ 453.4 ตร.ม