กิจกรรม @LINE

กลับมาตามคำเรียกร้อง !! เป็นเพื่อนกับเราวันนี้ รับฟรีกระเป๋าสวยๆ 1 ใบ จากอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ โดยนำ...

ประชาสัมพันธ์ ฟิตเนสของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์

เนื่องจาก ฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ได้ย้ายห้องฟิตเนส จากเดิมชั้น 12 ไปที่บริเวณชั้น 5 เพื่อเ...

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดฝุ่น PM2.5

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมในการลดมลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM2.5 จึงดำเนินการพ่นหมอกน้ำ...

ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อ...

บทวิเคราะห์เคพีเอ็นทาวเวอร์ จากธนาคารกสิกรไทย

บทวิเคราะห์เคพีเอ็นทาวเวอร์ จากธนาคารกสิกรไทย

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์เป็นอาคารที่ดูแลโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยอยู่ในกองทุน...