ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ประมวลภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Function room ที่ชั้น 7 รวมถึงการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.