บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567

บริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2567

ทางฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยการบริจาคครั้งนี้ มีผู้สนในร่วมบริการ ทั้งหมด 54 ท่าน สามารถบริจาคได้ 36 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.