การรับมอบกรมธรรม์จากเมืองไทยประกันภัย

การรับมอบกรมธรรม์จากเมืองไทยประกันภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหาร อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รับมอบกรมธรรม์ความคุ้มครองครบวงจร ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งฝ่ายบริหารอาคาร ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.