ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Functionroom ที่ชั้น 7 รวมถึงการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งในปีนี้ได้มีการสอนวิธีการเบื้องต้นในกรณีมี สัตว์เลื้อยคลานเข้าในที่พักอาศัยของท่าน และการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือการทำ CPR เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาพบรรยากาศภายในการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ช่วงการอบรม และช่วงภาพปฎิบัติ

 

  

ผู้โชคดีที่รับของรางวัลในงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

  

 

 

” ขอบคุณผู้ใช้อาคารทุกท่านค่ะที่ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมา ”   ฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.