KPN Tower Meet& Eat ครั้งที่ 4

KPN Tower Meet& Eat ครั้งที่ 4

        ประมวลภาพกิจกรรม Meet & Eat ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างฝ่ายบริหารอาคารฯ กับท่านผู้เช่าภายในอาคาร ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11ซึ่งในปีนี้ฝ่ายบริหารอาคารได้เรียนเชิญ อาจารย์วินเน่อร์ เป็นผู้บุกเบิก โยคะหัวเราะคนแรกของประเทศไทย มาสอนวิธีสลายความเครียดให้แก่ผู้เช่าภายในอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ทั้งนี้ผู้ร่วมสนับสนุนของรางวัลในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอย่างที่เคยได้รับเสมอมา ซึ่งทำให้มีของรางวัลมากมายเพื่อแจกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Backdropเพื่อให้ผู้เช่าถ่ายรูปก่อนเข้างาน

อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมงาน“คัพเค้ก จากร้าน Secret Garden” และ ซาลาเปา

ภาพบรรยากาศสลายความเครียด“ในคลาสโยคะหัวเราะ” โดยอาจารย์วินเน่อร์ ครูโยคะหัวเราะคนแรกในประเทศไทย


ผู้สนับสนุนของรางวัลในงาน Meet & Eat  ครั้งที่ 4


ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ “


Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.