ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Functionroom ที่ชั้น 7 รวมถึงการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งในปีนี้ได้มีการลงปล่องจากกระเช้าเพื่อความสมจริงของสถานการณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.