ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564

ทางฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการพ่นน้ำนาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชั้น L และชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.