อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ผ่านการตรวจสอบอาคารใหญ่ปี 2562

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ผ่านการตรวจสอบอาคารใหญ่ปี 2562

เรียนท่านผู้ใช้อาคารทุกท่าน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ได้รับมอบเล่มการตรวจสอบอาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่ปี 2562 โดยร่วมกับ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิช จำกัด ซึ่งผลการตรวจสอบอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ผ่านเงื่อนไขกฏหมายทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.