ประชาสัมพันธ์ ฟิตเนสของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์

เนื่องจาก ฝ่ายบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ได้ย้ายห้องฟิตเนส จากเดิมชั้น 12 ไปที่บริเวณชั้น 5 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีเครื่องออกกำลังกายที่มากขึ้นกว่าเดิม จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใช้อาคารทุกท่านมาเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.