โครงการ THE EARTH HOUR ชวนปิดไฟให้โลกพัก

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อรวมโครงการ THE EARTH HOUR ชวนเปิดไฟให้โลกพัก โดยการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.