อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดฝุ่น PM2.5

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมในการลดมลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM2.5 จึงดำเนินการพ่นหมอกน้ำจากดาดฟ้า ละที่ชั้น 7 ควบคู่กับการราดน้ำทางเดินด้านหน้าอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ และจะดำเนินการจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.